نمایش 1–8 از 37 نتیجه

نمایش 9 24 36

پیراهن مخمل کبریتی البالویی

238,000 تومان

سایز ۱۲: قد ۸۲ پهنا ۴۱ آستین از درز ۵۷ سایز ۱۱: قد ۸۰ پهنا ۳۹ آستین ازدرز ۵۴ سایز۱۰: قد ۷۶ پهنا ۳۸ آستین از درز۵۳

پیراهن مدل کرشمه

189,000 تومان
سایز۳ قد پیراهن ۵۰ پهنا۲۸قد آستین۳۱ سایز۴ قدپیراهن۵۳پهنا۳۰قداستین۳۳ سایز۵ قدپیراهن۵۶پهنا۳۲قداستین۳۵ سایز۶قدپیراهن۶۱پهنا۳۳قداستین۳۷ سایز۷قدپیراهن ۶۶پهنا۳۵قداستین۳۸ سایز۸قدپیراهن۷۲پهنا۳۵قداستین۴۰

پیراهن چهارخونه مهتا

210,000 تومان
سایز۳ قد ۴۷پهنا۲۹قداستین۳۱ سایز۴قد۵۰پهنا۳۰قدآستین۳۳ سایز۵قد۵۴پهنا۳۲قدآستین۳۴ سایز۶  قد۶۰پهتا۳۴قدآستین۳۶ سایز۷ قد۶۳پهنا۳۵قداستین۳۸

پیراهن انغوره طرح طناز

198,000 تومان
سایز۱👈قدپیراهن ۵۳پهنا۳۳آستین۴۰ سایز۲👈قدپیراهن ۵۶پهنا۳۴آستین۴۲ سایز۳👈قدپیراهن ۶۶پهنا۳۵استین۴۴ سایز۴👈قدپیراهن۷۳پهنا۳۷استین۴۸ سایز۵👈قدپیراهن ۷۷پهنا۳۹استین۵۲

پیراهن آنغوره پاییزه

165,000 تومان
  •  3_4👈قد۵۰ پهنا۳۰قداستین۳۵
  • 5_6👈قد ۵۶پهنا۳۲قداستین۳۸
  • 7_8👈قد۶۰پهنا۳۵قداستین۴۲
  • 9_10👈قد۶۶پهنا۳۶قداستین۴۵
  • 11_12👈قد ۷۱پهنا ۳۸قداستین۴۹

پیراهن میکرو پاییزه

175,000 تومان
سایز۱👈قد۶۰پهنا۳۱قداستین۳۷ سایز۲👈قد۶۵پهنا۳۳قداستین۳۸ سایز۳👈قد۷۲پهنا ۳۵قداستین۴۱ سایز۴👈قد۷۷پهنا۳۷قداستین۵۳

پیراهن الماسی ال او ال

320,000 تومان
قبل از سفارش به سانتها دقت کنید سایز۳ قد۵۳پهنا۲۷ سایز۴ قد۵۹ پهنا۳۱ سایز۵ قد۶۶ پهنا۳۲ سایز۶ قد۷۲پهنا۳۴

پیراهن عروسکی گلدار

155,000 تومان
قبل از سفارش حتما به سانتها دقت کنید سایز ٣👈قد پیراهن ۴۵ /پهنا ٣١ سایز۴👈قد پیراهن ۴٨/پهنا ٣۴ سایز۵👈قد پیراهن ۵١/پهنا ٣۶ سایز۶👈قد پیراهن ۵٣/پهنا ٣٨ سایز ٧👈قدپیراهن ۵٧/ پهنا ۴٠ سایز ٨👈قد پیراهن ۶٠/پهنا ۴١